Müügiinfo

Lepingu hinnas sisaldub

 • Korteri  valmidus vastavalt projektile ja siseviimistlustabelile.
 • Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-,  ja kanalisatsioonitrasside) rajamise ning nendega liitumise eest.
 • Panipaik.
 • Parkimiskoht.

Ei sisalda

 • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu.
 • Telefonivõrguga liitumise tasu.
 • Liitumistasu kaabel- või digitelevisiooni võrguga.

Korteri omandamise 3 etappi:

 • Broneerimine

Korteri broneerimiseks palume täita broneerimisavaldus. Korterit saab broneerida kuni 15-ks kalendripäevaks. Antud perioodi jooksul valmistatakse ette ning sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik- või koheselt asjaõiguslik müügileping vastavalt sellele millises ehitusjärgus hoone on.

 • Broneeringust taganemine/pikendamine

Broneeringust on võimalik taganeda 15 päeva jooksul alates broneerimissoovi kirjalikust avaldamisest. Broneerigu taganemise soovi korral palume saata kirjalik avaldus.

NB! Kui klient ei vasta broneeringu perioodil müügispetsialisti poolt saadetud kirjadele ning kõnedele või ei edasta müügilepingu tarbeks vajaminevaid andmeid on Uuskodu Keila OÜ õigus broneering ühepoolselt tühistada. Broneeringu tähtaega on võimalik pikendada vastavalt kokkuleppele müügispetsialistiga.

 • Võlaõigusliku lepingu sõlmimine

Võlaõiguslik müügileping sõlmitakse 15 päeva jooksul alates broneerimisavalduse esitamisest. Antud müügilepinguga tasub Klient 15% korteriomandi kogumaksumusest.

 • Asjaõigusliku lepingu sõlmimine

Asjaõigusleping sõlmitakse peale ehitustööde valmimist ning teostatud ülevaatust Kliendi poolt. Asjaõiguslepingu sõlmimisel tasub Klient 85% korteriomandi kogumaksumusest. Antud lepingu sõlmimisega saab ostja lepingueseme/te omanikuks.